Neutralność klimatyczna a dekarbonizacja budynków

Postępujące zmiany klimatyczne to obecnie topowy temat naszych czasów. Rządy Unii Europejskiej, władze miast, firmy i organizacje stoją przed wyzwaniem redukcji emisji dwutlenku węgla. W tym celu formułuje się i wyznacza konkretne cele i plany ich realizacji w celu dążenia do neutralności klimatycznej.

Neutralność klimatyczna a sektor budowlany

Średnio przyjmuje się, że w ciągu trwania jednego roku, powstaje około 6 miliardów metrów kwadratowych nowych budynków. Patrząc na te liczby w odniesieniu do wygenerowanego śladu węglowego, będzie to, aż 3,7 miliardów ton CO2.

W Polsce, sektor budowlany odpowiada za około 38% emisji dwutlenku węgla w kraju. Emisja dotyczy całego cyklu życia obiektu, począwszy od placu budowy, okresu użytkowania, aż po rozbiórkę.

Branża nieruchomości ma znaczący wpływ na społeczeństwo, produkcję i środowisko naturalne. Aby walka z ociepleniem klimatu była skuteczna, transformacja całego sektora budowlanego staje się kluczowym działaniem w tym procesie.

By zmiany były zauważalne, muszą dotyczyć każdego etapu życia budynku. Oznacza to wielopoziomowość procesu i zaangażowanie wielu grup interesariuszy, takich jak władze rządowe, deweloperzy, inwestorzy, właściciele budynków, projektanci, producenci materiałów i technologii budowlanych, zarządcy budynków, najemcy i instytucje finansowe.

Regulacje prawne

Pierwszym aspektem, do którego należy się odwołać jest podpisane przez Polskę Porozumienie Paryskie, które zobowiązuje swoich interesariuszy do tego by emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Natomiast Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 już o 55%.

Biorąc pod uwagę, fakt, że wymagania użytkowników budynków stopniowo zwiększają się (bezpieczeństwo, udogodnienia, komfort, rozrywki) emisyjności dwutlenku węgla bez podjęcia żadnych działań zapobiegawczych, będzie powiększała się.

Dążenie do neutralności klimatycznej budynków to złożony proces, który wymaga znacznego zaangażowania wielu stron. Dlatego Unia Europejska wprowadziła szereg narzędzi do mierzenia i poprawy efektywności energetycznej, np. takich jak Taksonomia, CRREM czy Fit for 55.

Fit for 55 zawiera komplet aktów prawnych związanych z nowym przejściowym celem tyczącym się redukcji emisji CO2 w UE na 2030 rok (ten cel został zwiększony z 40% na 55% w stosunku do roku 1990).

CREEAM czyli Carbon Risk Real Estate Monitor określa sposób i taktykę dekarbonizacji sektora nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Narzędzie często jest wykorzystywane do spełnienia wytycznych znajdujących się w Taksonomii i ESG.

Jak można uzyskać potwierdzenie neutralności węglowej budynku?

Warto podkreślić, że zarówno budynki projektowane i istniejące, mogą otrzymać potwierdzenie neutralności węglowej. Net zero można potwierdzić po minimum rocznym użytkowaniu obiektu oraz po zebraniu odpowiednich danych względem zużycia wyprodukowanej energii.

Zdecydowanie łatwiej zdobyć zakładany poziomu efektywności energetycznej budynku, przy podjęciu działań już na etapie projektowo-koncepcyjnym. Dzięki wcześniejszej analizie i odpowiedniemu przygotowaniu, rozwiązania optymalizujące są prostsze do wdrożenia.

Doradztwo neutralności klimatycznej budynków

Zespół JW+A świadczy usługi doradcze oraz przeprowadza niezbędne analizy do uzyskania potwierdzenia neutralności klimatycznej budynków dla nieruchomości komercyjnych (tzw. net zero) https://jw-a.pl/net-zero/. Warto także, dobrze zapoznać się z definicją neutralności klimatycznej budynków. Gdyż jest to stan, w którym wyemitowany przez dany obiekt dwutlenek węgla zostaje w pełni zrównoważony, a proces ten może obejmować cały cykl życia obiektu, łącznie z procesami na placu budowy.

Informacja prawna

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Studzienki rewizyjne – gdzie sprawdzą się te wykonane z polietylenu?

Głównym zastosowaniem studzienek rewizyjnych (kontrolnych) jest umożliwianie monitorowania sprawności przewodu kanalizacyjnego. Można do nich wejść w sytuacji, w której konieczne jest przeprowadzenie kontroli przewodu kanalizacyjnego bądź dokonanie naprawy. Studzienki rewizyjne montowane są zazwyczaj na przewodzie kanalizacyjnym. Najczęstszymi lokalizacjami są: – połączenia i rozgałęzienia przewodów znajdujące się na granicy nieruchomości, – miejsca, w których następuje zmiana kierunku […]

Przegląd serwisowy klimatyzacji – kiedy go wykonać?

Zgodnie z zaleceniami specjalistów, okresowe serwisowanie klimatyzacji powinno być przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku, koniecznie wiosną i jesienią. Regularna kontrola stanu klimatyzatora to gwarancja prawidłowego i bezpiecznego działania urządzenia, a przy tym pewność, że powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu będzie pozbawione zanieczyszczeń. Dlaczego regularne wykonywanie przeglądów serwisowych klimatyzacji jest tak ważne? Być może nie każdy […]