Jakie są warunki zwrotu podatku akcyzowego?

warunki zwrotu podatku akcyzowego

1. Posiadanie tytułu prawnego do oleju napędowego:

Oprócz bycia właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, zwrot podatku akcyzowego może przysługiwać również:

 • Współwłaścicielom pojazdu: W przypadku współwłasności, zwrot podatku akcyzowego może otrzymać jeden ze współwłaścicieli, pod warunkiem, że pozostali współwłaściciele wyrażą pisemną zgodę.
 • Osobom, na rzecz których wydano dowód rejestracyjny pojazdu: Może to dotyczyć np. leasingu.
 • Osobom, które czasowo użytkują pojazd na podstawie umowy: Umowa musi określać czas użytkowania pojazdu oraz zobowiązywać użytkownika do uiszczania opłat za paliwo.

2. Udokumentowanie zakupu oleju napędowego:

Dozwolone są faktury VAT lub dokumenty celne, o ile zawierają:

 • Dane sprzedawcy i nabywcy: Nazwa, adres, NIP.
 • Dane dotyczące oleju napędowego: Ilość, cena, stawka i kwota podatku akcyzowego.
 • Numer faktury lub dokumentu celnego.
 • Datę wystawienia.

Dodatkowo faktury VAT muszą zawierać:

 • Dane pojazdu: Numer rejestracyjny, marka, model.
 • Informację o sposobie wykorzystania oleju napędowego: W przypadku rolników, należy podać numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego (IWR).

3. Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego:

Wniosek składa się do właściwego urzędu skarbowego, którym jest:

 • Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy: W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych: W przypadku rolników.

Wniosek musi zawierać:

 • Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP.
 • Informacje o pojeździe: Numer rejestracyjny, marka, model.
 • Dane o fakturach VAT lub dokumentach celnych: Numery faktur, daty wystawienia, ilość oleju napędowego, kwota podatku akcyzowego.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwrotu podatku akcyzowego.
 • Podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopie faktur VAT lub dokumentów celnych.
 • W przypadku rolników: Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

4. Dotrzymanie terminu:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu oleju napędowego.

Dodatkowe informacje:

 • Limity zwrotu podatku akcyzowego:
  • Rolnicy: 1,46 zł/litr oleju napędowego w 2024 roku.
  • Pozostali: 0,87 zł/litr oleju napędowego w 2024 roku.
 • Możliwość szybszego zwrotu podatku akcyzowego: Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia faktury.
 • Procedura kontroli: Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku.

Przykłady:

 • Przykład 1: Rolnik posiada 2-hektarowe gospodarstwo rolne i zakupuje olej napędowy do ciągnika rolniczego. Posiada faktury VAT dokumentujące zakup. Rolnik może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego, ponieważ spełnia wszystkie warunki.
 • Przykład 2: Firma transportowa posiada flotę ciężarówek i zakupuje olej napędowy do pojazdów. Firma posiada faktury VAT dokumentujące zakup. Firma może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego, ponieważ spełnia wszystkie warunki.

Artykuł sponsorowany.

Informacja prawna

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Licytacje nieruchomości

Zalety licytacji nieruchomości

Licytacje nieruchomości przeprowadzane są przez komornika. Cieszą się zainteresowaniem inwestorów, z uwagi na niższą cenę mieszkań i domów. Osoby przystępujące do przetargów muszą wpłacić wadium.

Ile płacimy za prąd w firmie – jak ograniczyć koszty?

Koszty prowadzenia firmy są wysokie. Związane jest to zarówno z dużymi podatkami, jak i rosnącymi kosztami podstawowych mediów. Zwłaszcza prądu. Nie ma bowiem znaczenia, jak dziedziną zajmuje się nasza firma, z pewnością zużywa prąd. Dlatego szukanie oszczędności zaczyn się najczęściej od najbardziej oczywistych kwestii. Ile rzeczywiście kosztuje prąd dla firm i czy da się te […]