Kredyt hipoteczny na budowę domu

Planujesz budowę domu i chcesz posiłkować się kredytem hipotecznym na ten cel? Wyjaśniamy, jak to zrobić. Sprawdź!

Budowa domu to bardzo poważne zadanie, które wymaga ogromnych nakładów finansowych. Niewiele osób dysponuje takimi środkami pieniężnymi. Z pomocą przychodzą nam różne metody finansowania inwestycji. Jedną z najpopularniejszych jest kredyt hipoteczny na budowę domu. Musimy jednak pamiętać, że czeka nas skomplikowana procedura. Sprawdź, jak się odpowiednio do niej przygotować!

Jakie rodzaje domów są finansowane przez banki?

Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto się również upewnić, czy wybrany przez nas dom jest finansowany przez banki. Obecnie placówki finansowe są przystosowane do różnorodnych rozwiązań. Rodzaje domów finansowanych przez banki to:

 • domy murowane,
 • domy szkieletowe,
 • domy z bala,
 • domy z prefabrykatów.

Kredyt hipoteczny na budowę domu – jakie formalności musisz spełnić?

Kredyt hipoteczny na dom to bardzo popularne rozwiązanie. Zanim jednak o niego zawnioskujemy, musimy być właścicielem działki budowlanej. Najlepiej, gdy znajduje się ona Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W innym przypadku będziemy zmuszeni uzyskać odpowiednie zgody i dokumenty, a to może pochłonąć mnóstwo czasu. Natomiast właściciele działki rolnej, będą musieli ją najpierw odrolnić. Posiadanie działki budowlanej jest warunkiem koniecznym. Jeżeli jej nie mamy, to bank nie wyrazi zgody na finansowanie budowy.

Warto pamiętać, że działka może być potraktowana jako wkład własny, a to zwiększa szansę na uzyskanie potrzebnej kwoty. Do środków własnych bank może też zaliczyć zakupiony projekt techniczny, prace organizacyjne, przyłącza, a także pieniądze przeznaczone na budowę domu. Natomiast nie będą za nie uznane zakupione materiały bez wbudowania. Im wyższa wartość wkładu własnego, tym większa szansa na uzyskanie lepszej ceny kredytu.

Następnie należy przygotować projekt budowy domu. Zanim przystąpimy do tego zadania, powinniśmy sprawdzić warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt domu musi być dostosowany do zawartych w tych dokumentach wymogów. Po jego przygotowaniu trzeba wykonać wstępny kosztorys prac, w którym uwzględnimy, ile pieniędzy potrzebujemy i jak wysoki kredyt musimy wziąć. Kolejna rzecz, o którą musimy się postarać, to pozwolenie na budowę domu.

Wniosek o kredyt hipoteczny na budowę domu

Po dopilnowaniu wszystkich formalności, można starać się o kredyt. We wniosku powinny się znaleźć następujące dokumenty:

 • projekt domu,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • wypis oraz wyrys dla działki z ewidencji gruntów i budynków,
 • akt własności działki,
 • wycena nieruchomości,
 • projekt techniczny nieruchomości,
 • kosztorys budowy z harmonogramem prac.

Należy jednak pamiętać, że koszt budowy nie zawsze jest równy z kwotą kredytu, którego udzieli bank. Pod uwagę musimy też brać wysokość wkładu własnego. Bank po przyjęciu wniosku oblicza minimalną wartość nieruchomości na podstawie szacunkowego kosztu budowy 1 m2 budynku. W poszczególnych bankach stawki mogą się różnić między sobą i kształtują na poziomie 1900-2700 zł. Przy wyliczeniach bank bierze pod uwagę powierzchnię użytkową i całkowitą.

Wypłata i spłata kredytu

Po wydaniu przez bank pozytywnej decyzji, podpisuje się umowę kredytową. W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu nie wypłaca się od razu całej kwoty, tylko dostajemy ją w transzach. Oznacza to, że konkretne sumy otrzymuje się po zrealizowaniu każdego kolejnego etapu inwestycji zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac. Przy każdej wypłacie następuje rozliczenie z poprzedniej transzy w oparciu o opłacone faktury lub kosztorys powykonawczy i fotoinspekcję nieruchomości, którą przeprowadza pracownik banku. Pierwszy sposób z reguły jest wymagany przez banki spółdzielcze. Placówkom komercyjnym wystarczy inspekcja nieruchomości.

Liczba transz w każdym przypadku jest ustalana indywidualnie z placówką udzielającą kredytu. Jeżeli koszt budowy okaże się niższy, to niewykorzystaną gotówkę można wykorzystać na spłatę kredytu lub przeznaczyć na wyposażenie domu. Można też nie uruchamiać ostatniej transzy, ale taka sytuacja rzadko ma miejsce w rzeczywistości.

Spłacanie kredytu rozpoczyna się, gdy budowa się zakończy lub zgodnie z datą ustaloną we wniosku. W trakcie trwania wypłaty transzy banki wprowadzają okres karencji. Jest to czas spłaty samych odsetek od wypłaconego kredytu. Banki z reguły stosują okres karencji trwający od 24 do 36 miesięcy. Zdarza się, że jest on wydłużany, ale wówczas trzeba podpisać aneks do umowy kredytowej. Jeżeli okaże się to konieczne, należy złożyć do banku oświadczenie wyjaśniające powody opóźnienia.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

W związku z narzuconym przez bank terminem budowy warto dobrze zastanowić się, kiedy złożyć wniosek o kredyt. Jeżeli środki będą nam potrzebne w późniejszym terminie, nie ma sensu się spieszyć. Musimy też mieć na względzie fakt, że bank potrzebuje ok. 2 miesięcy na ocenę wniosku i decyzję. Dlatego najlepiej cały proces rozpocząć na 4-5 miesięcy przed planowaną wypłatą środków z kredytu.

Autorem materiału jest ekspert serwisu nieruchomości Gethome.pl

Przeczytaj również: https://debowetarasy.pl/ogrodki-dzialkowe-rod-jak-kupic-i-ubezpieczyc-dzialke/

Informacja prawna

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Operat szacunkowy nieruchomości

Operat szacunkowy nieruchomości może wykonać dla nas profesjonalny rzeczoznawca. Co to jest operat szacunkowy Żeby ocenić prawidłowo wartość nieruchomości, nie wystarczy tylko oszacować cenę, za jaką moglibyśmy nieruchomość sprzedać. Na całkowitą wartość składają się różne elementy. Dlatego też, dokonanie wyceny warto zlecić profesjonaliście. Są jednakże takie sytuacje, w których wycena jest wymogiem, wtedy mowa już […]

Idealny rzeczoznawca majątkowy

Stając przed dylematem wyboru najlepszego dla naszej sprawy rzeczoznawcy majątkowego, zastanawiamy się, który będzie tym właściwym. Aby wybrać osobę kompetentną i godną zaufania, powinniśmy kierować się przede wszystkim kwalifikacjami osoby pełniącej tę funkcję. Odpowiedni rzeczoznawca majątkowy to przede wszystkim osoba posiadająca stosowaną licencję zawodową uprawniającą do wyceny nieruchomości. Co więcej specjalista taki powinien być obiektywny, […]