Wykrywanie zagrożenia pożarowego na wczesnym etapie

Pod koniec 2021 toku, Komenda Główna wskazała, że na 579 tysięcy zgłoszeń, ponad 45 tysięcy dotyczyło fałszywych alarmów. Te błędne sygnały to najczęściej wina braku profesjonalnych systemów przeciwpożarowych, które docelowo wykrywają zagrożenie, uruchamiając odpowiednie podzespoły i przy okazji – wzywając pomoc. Ich zadaniem jest nie tylko minimalizować ryzyko fałszywych wezwań, ale także reagować na zagrożenie – i to na możliwie jak najwcześniejszym etapie.

Jak rozpoznać zagrożenie pożarowe?

Szybka reakcja jest prostą drogą do bezpieczeństwa, zdrowia i przeprowadzenia efektywnej akcji ratunkowej.  Wczesna detekcja to:

 • Wiedza – o zagrożeniach, skutkach i sposobach ewakuacji. Ważne jest więc, abyś wiedział, jak zachować się podczas zagrożenia pożarowego. Mowa tu zarówno o drodze ewakuacji, jak i o procesie wzywania służb czy ratowania swojego mienia.
 • Prewencja – w myśl zasady, że lepiej przeciwdziałać, niż leczyć, warto zwrócić uwagę na sytuacje, które mogą prowadzić do zagrożenia. Unikaj ich i ucz innych o możliwych skutkach ubocznych (zwłaszcza w np. zakładach pracy czy lasach).
 • Odpowiedni system sygnalizacji pożarowej – wsparciem dla wszystkich tych aspektów jest nowoczesny system, który nie tylko wykrywa, ale także alarmuje odpowiednie służby o zagrożeniu. Dzięki niemu możliwe jest uchwycenie nieprawidłowości, zanim te staną się skrajnie niebezpieczne dla pracowników czy mieszkańców. Systemy nie tylko wzywają straż, ale także uruchamiają podzespoły, które odprowadzają dym i usprawniają wentylację – dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko np. uszkodzenia elewacji.
 • Proces – bazujący na dokładnym poznaniu drogi ewakuacyjnej i pracy służb. Jeszcze przed zagrożeniem sprawdź, gdzie znajdują się przyciski alarmowe, która droga ucieczki jest najbezpieczniejsza, a także porozmawiaj z sąsiadami i pracownikami o koniecznych krokach, które mają tą ewakuację usprawnić.

Wczesne wykrywanie vs. system

Wspomniane już systemy są nieodzowną pomocą wykrywania zagrożenia i wzywania odpowiednich służb. To dzięki nim możliwe jest przeprowadzenia akcji na wczesnym etapie – tj. przed wystąpieniem obszernego pożaru czy zawalenia stopu.

Co więcej – specjalistyczne czujniki umożliwiają wykrywanie nie tylko wysokiej temperatury, ale także gazów pożarowych, cząstek czy przegrzanych elementów urządzeń produkcyjnych.

W skład takiego systemu wchodzą:

 • Czujki – te rozprowadza się po całym budynku, tak, aby reagowały na pojawianie się dymu lub pożaru. Detektory reagują na wczesnym etapie, gdy parametry (takie jak np. ilość gazów) wskazują odchylenia od norm. Dzięki nim uruchamiane są dodatkowe podzespoły, przez co ułatwia ochronę budynku i zdrowia osób, przebywających wewnątrz pomieszczenia. Czujki wykrywają CO, H2, NO2 oraz węglowodory na poziomie nawet kilku ppm.
 • Centrala – czyli główny mechanizm odbierający sygnały z czujek. Dzięki nim przekazywane są rozkazy do kolejnych podzespołów, będących częścią całego systemu – np. do klap oddymiających.
 • Klapy oddymiające – jeden z elementów całego, rozbudowanego systemu. Montuje się je na elewacji (najczęściej na dachu), tak, aby w sposób automatyczny uruchamiały się w sytuacji zagrożenia. Dzięki nim możliwe jest doprowadzanie świeżego powietrza i jednocześnie – odprowadzanie dymu i produktów spalania.

Profilaktyka przeciwpożarowa

Mówiąc o profilaktyce, mamy na myśli właściwe przygotowanie budynku i mieszkańców, którzy być może zmierzą się z zagrożeniem. W tym zakresie mamy więc na myśli:

 • Ograniczenie i usunięcie materiałów łatwopalnych,
 • Zabezpieczenie budynku poprzez szeroką dostępność do środków gaśniczych,
 • Odpowiednie oznakowanie wyjść ewakuacyjnych,
 • Dostarczenie punktów czerpania wody,
 • Utrzymanie otwartych dróg dojazdowych,
 • Kontrolowanie instalacji elektrycznej i gazowej,
 • Zachowanie norm korzystania z pieców węglowych,
 • Zastosowanie drabinek, prowadzących na strych i dach.
Informacja prawna

Wpisy, które mogą Cię zainteresować:

Jak pozbyć się pleśni ze ścian?

Pleśń w mieszkaniu nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców, ale jednocześnie może zmniejszyć wytrzymałość ścian. Oprócz tego w ogromnym stopniu obniża estetykę pomieszczenia. Przyczyną wykwitów jest najczęściej długo utrzymującą się wilgoć, z którą mogą poradzić sobie osuszacze.